tarkhan

آخرین اخبار در مورد درگاه ملی مجوزها

تخلف در صدور مجوز تاسیس در صدر شکایت‌ها از درگاه ملی مجوزها قرار گرفت

درگاه ملی مجوز‌ها به سامانه شکایت مجهز شده و متقاضی در صورت تاخیر یا مطالبه شروط می‌تواند بطور غیرحضوری شکایت را مطرح کند که در صورت ذی‌حق بودن، مجوز صادر می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد در آبان ماه ۲۷۴ مورد شکایت مربوط به ۱۱۳ عنوان مجوز کسب و کار از دستگاه‌های صادر کننده مجوز به ثبت رسیده است. صدور مجوز تأسیس واحد تولیدی و صنعتی از سوی وزارت صمت در این ماه با ۲۶ مورد شکایت، بیشترین ...