tarkhan
01 آذر 1401 - 10:23

نبود کشتارگاه حلقه مفقوده در میان واحدهای پرورش طیور سربیشه

مدیر جهاد کشاورزی سربیشه نبود کشتارگاه در این شهرستان را از مشکلات پرورش دهندگان طیور عنوان کرد. مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت: در حال حاضر ۷۴ واحد پرورش مرغ گوشتی در این شهرستان با ظرفیت یک میلیون و ۱۳۳ هزار قطعه مشغول به فعالیت هستند که از ابتدای امسال بیش از دو میلیون و هفتاد هزار قطعه جوجه گوشتی پرورش داده اند. جوجه گوشتیزرگری با اشاره به اینکه در واحد‌های پرورش مرغ گوشتی شهرستان سربیشه از ابتدای سال تاکنون ۳ هزار و ۷۰۰ تن گوشت سفید تولید شده است افزود:  نبود کشتارگاه در شهرستان را از مشکلات پرورش دهندگان طیور عنوان کرد. او با اشاره به توانمندی‌های شهرستان در پرورش مرغ تخم گذار گفت: در حال حاضر ۲ واحد پرورش پولت و یک واحد پرورش مرغ تخم گذار با مجموع ظرفیت ۳۷۳ هزار قطعه مشغول به فعالیت هستند که در واحد مرغ تخم گذار روزانه بیش از ۷ تن تخم مرغ تولید و علاوه بر تامین نیاز داخل در شهرستان‌های بیرجند، خوسف و نهبندان نیز توزیع می‌شود. واحد پرورش مرغباشگاه خبرنگاران جوانخراسان جنوبیبیرجند
شناسه خبر: 872861